Tel: +31 (0)654-900015 
Fax: +31 (0)548-624602 
(c) 2008 Limo2Go
LIMO 2 GO


Voorwaarden

Om het gebruik van onze limousine´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en accoord verklaring van onderstaande voorwaarden;

1. De huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.

2. De huurder voldoet bij reservering een voorschot van 50% (d.m.v. overboeking) van de te verwachte totaalprijs, pas bij bijschrijving op de rekening van Limo2Go is de limousine voor huurder gereserveerd.

3. Het restant bedrag wordt ofwel voor de opdracht op onze rekening gestort ofwel direct bij start opdracht contant aan de chauffeur betaald.

4. De huurder is gerechtigd de van tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving.

5. Bij annulering wordt het voorschot niet terugbetaald.

6. Indien annulering plaatst vindt tijdens de rit, is huurder de volledige ritprijs verschuldigd.

7. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.

8. Limo2Go is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.

9. Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is over de door Limo2Go geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Limo2Go. Indien Limo2Go niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaard huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.

10. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.

11. De genoemde prijzen en uren gelden van het bedrijf.

12. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

13. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap schade het voertuig of interieur ontstaat, worden de herstel of schoonmaak kosten aan de huurder in rekening gebracht. Wij hanteren daar vaste prijzen voor, die kunnen bij ons worden opgevraagd.

14. Indien de betaling van de door onze geleverde (extra) diensten na 2 herinneringen achterwege blijft, zijn wij genoodzaakt incassodiensten te gebruiken.

15. Limo2Go is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.

16. Limo2Go is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van door huurder meegebrachte voorwerpen.

17. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Limo2Go aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.

18. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Limo2Go een vergelijkbare limousine worden aangeboden.

19. Limo2Go is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.

20. Limo2Go garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.

21. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening of mondelinge accoord van het huur-contract.

Tel: +31 (0)654-900015  |  Fax: +31 (0)548-624602 
Limo huren? Wij hebben limousines, limo xl, limo xxl, humolimo, hummerlimo, afzet paaltjes, rode loper